DataLife Engine >

 

 


-

,

./.

21 200

48

10 (DVB-T2)

20 (DVB-C)

310

48

10  (DVB-T2)

20 (DVB-C)

250